Tối Cường Đế Hoàng: Bắt Đầu Triệu Hoán Vũ Hóa Điền

Tối Cường Đế Hoàng: Bắt Đầu Triệu Hoán Vũ Hóa Điền
Thể loại: Huyền Huyễn
Số Chương: 214 chương
Trạng thái: Đang cập nhật
Chất lượng: Bản Convert

Đánh giá: 7.5/10 từ 8 lượt

Nội dung truyện Tối Cường Đế Hoàng: Bắt Đầu Triệu Hoán Vũ Hóa Điền

« triệu hoán hệ thống + vận triều tranh bá + vô địch nhiệt huyết + chư thiên vạn giới »

Tô Dạ Hàn xuyên qua thành Đại Lương Quốc Trấn Bắc Vương phủ con thứ, cái thế giới này liệt quốc phân tranh, quần hùng cát cứ, chư hầu cùng xuất hiện.

Vừa mở mắt, Tô Dạ Hàn liền phát hiện mình bị bắt cóc, sắp bị giết con tin.

Bước ngoặt nguy hiểm, chư thiên triệu hoán hệ thống khóa lại.

Triệu hoán Lý Tầm Hoan, Tiểu lý phi đao, phá toái hư không.

Triệu hoán Tôn Ngộ Không, Như Ý Kim Cô Bổng, không người có thể địch.

Triệu hoán Như Lai phật tổ, Chưởng Trung Phật Quốc, trấn áp vạn vực.

Triệu hoán Thông Thiên giáo chủ, Tru Tiên Kiếm Trận, uy áp vạn giới.

Triệu hoán Bàn Cổ đại thần, khai thiên thần phủ, hủy thiên diệt địa.

...

Tiêu Phong, Gia Cát Lượng, Dương Tiễn, Triệu Công Minh, Hắc Hoàng, Từ Khuyết, Ngoan Nhân Đại Đế, Hồng Quân Đạo Tổ, Hoang Thiên Đế...

Triệu hoán chư thiên cường giả, trở thành tối cường đế hoàng

— QUẢNG CÁO —

Danh sách chương

Bình luận truyện