Tác Giả Thương Nguyệt

Danh sách truyện của tác giả Thương Nguyệt

Giới thiệu nội dung: Chu Nhan là tiền truyện trong hệ liệt "Kính" của tác giả Thương Nguyệt, bắt đầu từ sự kiện Chu Nhan - quận chúa tộc Xích thuộc vương triều Không Tang đào hôn cùng khúc mắc tình cảm giữa nàng và sư phụ mình là Thời Ảnh thuộc Đại Thần cung trên đỉnh Nghi Sơn. Vận mệnh vương triều Không T Chương 147

Bạn đang đọc truyện Kính - Song Thành của tác giả Thương Nguyệt. Song Thành là quyển thứ hai trong hệ liệt Kính của Thương Nguyệt. Song Thành là phần sau của truyện Thuyết Định Thư, và là phần trước của truyện Phá Quân.Ý nghĩa của Song Thành là hai tòa thành nằm đối xứng nhau qua mặt Kính Hồ, giống như phần Chương 60