Tác Giả Thảo Ất Phi Văn

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Thảo Ất Phi Văn

Bạn đang đọc truyện Ao Thần của tác giả Thảo Ất Phi Văn. Nàng đứng bên ao nước, đôi tay chống lên rìa ao.“Em về rồi đây.”Một bóng hình thanh nhã nhảy vọt khỏi mặt ao, cuốn nàng dấn sâu vào lòng nước.“Về rồi thì không được đi nữa.”Tôi muốn ghì giữ em lại nơi chỉ có hai chúng ta.Không còn có một Chương 13