Tác Giả Thái Nhất Sinh Thủy

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Thái Nhất Sinh Thủy

Mười lăm năm trước, Thiên Vũ giới một trong thập đại phong hào Vũ Đế, Phá Quân Vũ Đế… Cổ Phi Dương, tại sơn mạch Thiên Đãng bất ngờ ngã xuống, chấn động toàn bộ đại lục! Sau đó các thế lực lớn sóng ngầm phun trào, các loại xung đột càng ngày càng kịch liệt, đại lục Thiên Vũ vắng lặng mấy trăm n� Chương 2549    

Tất cả có triển vọng pháp, như ảo ảnh trong mơ.Thế gian tất cả đồ vật, đều chẳng qua là sương mù trong mắt, bọt trong nước, ngọn lửa mặt trời mùa xuân, hướng sương sáng sớm, không có thực tướng.Mà ngàn đời vạn đời, đời đời bất hủ, cũng bất quá là đến từ bên trong ngôi sao, đi trở về bên trong Chương 52