Tác Giả Kim Tuyến (Kun)

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Kim Tuyến (Kun)

Cảnh báo: Truyện chứ nội dung 18+ vui lòng xem lại số tuổi trước khi đọc....Có câu "Nhân chi sơ, tính bản thiện". Con người được cho rằng luôn có phần thiện ở trong tâm hồn họ, dù họ là người tốt hay bị cho là kẻ xấu. Phần thiện đó từ khi sinh ra đã có và vẫn luôn tồn tại, chỉ là hoàn cảnh sống, những