Tác Giả Dược Thiên Sầu

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Dược Thiên Sầu

Thân nam nhi, chí khí cao vút, nhiệt huyết tràn đầy, tinh thần hào sảng!Tinh không mênh mông, thất tình lục dục, tham niệm sân si, Phật Đế Như Lai, mặc tình ai pháp lực vô biên!Chúng sinh như mây, một bầu nguyện lực lại đổi lấy biển máu mênh mông cuồn cuộn! Quỷ khóc thần gào, biển máu vô bờ, xin hỏi đường ở Chương 3913    

Truyền thuyết kể rằng, Thương Tụng luyện chế ra tám món pháp bảo, xưng là một bộ, công dụng nghịch thiên, có thể phá trời cũng có thể vá trời, lợi hại nhất phải kể đến chính là thần khí "Thương Kính".Sau khi vợ chồng Thương Tụng mất tí Chương 2348    

Trong núi sâu có một đạo quan, hương hỏa nơi đây đã sớm tàn lụi.   Ta tuổi vừa mới mười chín, từ nhỏ đã là một tên đạo sĩ. Bên trên có mười mấy vị sư huynh, bên dưới ta nhỏ nhất, được gọi là quan môn đệ tử. Sư môn ngh&e Chương 1164    

Nữ nhân nắm tay của thiếu niên, tay nắm tay dạy hắn viết ra "Sư", thế là thiếu niên có họ.Sơn Hải đốt đèn, cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng!Cảnh giới: Sơ Võ, Cao Võ, Nhân Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên Chương 121