Tác Giả Đại Chu Chu

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Đại Chu Chu

Ác ma chỉ biết dùng phương thức riêng của anh ta để yêu em:"Nhớ ký, không cho phép nhìn tôi, không cho phép ôm tôi, càng không cho phép hôn tôi! Xoay mặt đi chỗ khác, chỉ cần im lặng ngoan ngoãn nằm đó!"Chỉ cần ngoan ngoãn nằm đó? Anh ta xem cô là gì vậy? Vợ giả sao???? Chương 50