Tác Giả Cố Ngôn

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Cố Ngôn

Editor: HalVăn ánGiang Hiểu Hàn vốn cho rằng cả đời này mình sẽ bị vây khốn bởi triều đình hiểm ác, không có đường thoát. Thật không ngờ rằng, một đường khúc khuỷu, trời cao lại đưa đến cho hắn một mối lương duyên đẹp đẽ sau nửa đời đau khổ.Đôi tay kia kéo hắn ra khỏi hồ máu, cho nên hắn chắc ch� Chương 131