Tác Giả vvngựa

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả vvngựa

Ân Chu Thiên như trong tiểu thuyết các nhân vật chính như thế, không hiểu ra sao xuyên qua Hồng Hoang, bất quá Chu Thiên đặt quyết tâm, hắn muốn lập hậu cung a ân, Hằng Nga, Nữ Oa, Hậu Thổ, Tây Vương Mẫu cái gì a Khái Khái.:Đồng Nhân, Sảng Văn, Hậu Cung chủ Chương 39

Diệp Phong đột nhiên xuyên qua Thiên Long thế giới, lại nhận được một cái Hệ Thống, nhìn bề ngoài là chính đạo hệ thống, nhưng ta vẫn cảm giác nó muốn ta làm ác phôi!   Hậu Thiên - Tiên Thiên - Tông Sư - Đại Tông Sư   Vươ Chương 36