Tác Giả Tô Tâm Đường Tiểu Điềm Bính

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Tô Tâm Đường Tiểu Điềm Bính

Truyện Tiên Sinh, Em Thích Anh của tác giả Tô Tâm Đường Tiểu Điềm Bính kể về nhân vật chính Dịch Tranh Hoa hơn 30, còn chưa định kết hôn, cả người yêu thích đều không có, mẹ Dịch rất nóng lòng, tìm người bói một quẻ, nói:Nếu năm 32 tuổi chưa kết hôn, anh sẽ cô độc cả đời.Còn đối tượng kết hôn t� Chương 31