Tác Giả Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Ky

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Ky

Ba ngàn năm trước, thiên tư tuyệt đỉnh Bạch Thu Nhiên bị Thanh Minh Kiếm tông người sáng lập, Thanh Minh Đạo Nhân thu làm đệ tử, bắt đầu tu tiên con đường.   Ba ngàn năm về sau, Bạch Thu Nhiên đích sư tôn Thanh Minh Đạo Nhân phi thăng thành Tiên, � Chương 594