Tác Giả Shu

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Shu

=======  tại TruyenTRZ.com ========Thể loại: Trùng sinh, cung đình, tình hữu độc chung, ngọt ngào sủng văn,...Editor: Búng (dontcry0510)Beta: Hans LockGiới ThiệuCao ngạo như nàng, sao có thể chịu được sủng ái cùng địa vị vốn thuộc về mình toàn bộ đều bị chính thiếp thân thị nữ của mình đoạt đi.Cơ quan tính toán tư