Tác Giả Quỷ Thượng Nhân

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Quỷ Thượng Nhân

Truyện Rể Quý Trời Cho của tác giả Quỷ Thượng Nhân với nội dung truyện xoay quanh nhân vật chính – Lâm Thanh Diện: Khi đó mẹ Lâm Thanh Diện vì muốn nắm quyền nhà họ Lâm mà không tiếc để anh gánh tội danh phản bội, anh phải rời khỏi gia tộc, l&ag Chương 2475