Tác Giả Phàm Trần Phiến Diệp

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Phàm Trần Phiến Diệp

Bạn đang đọc truyện Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực của tác giả Phàm Trần Phiến Diệp. Dư Thanh Trạch xuyên đến một thế giới xa lạ, nơi nào ngoảnh đi ngoảnh lại đều là nam, không hề có bóng dáng nữ nhân.Hóa ra nơi này chỉ có ca nhi và nam nhân. Ca nhi chính là nam nhân có thể sinh sản, trở thành một loại "th� Chương 171