Tác Giả Minh Nguyen

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Minh Nguyen

Đùng!!! Đùng!!! Đoàng!!!...rnÂm thanh vang lên xé tan cả không gian yên bình nơi biệt thự nhà họ Triệu. Tiếng thét chói tai, tiếng truy lùng, hô gọi, tiếng thầm thì, từ biệt... Máu và nước mắt.- Ngọc Hiên, e và con mau chạy đi, phải Chương 38