Tác Giả minh chăm chỉ

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả minh chăm chỉ

Một thiếu niên vô tư hưởng thụ cuộc sống bỗng một ngày vì một lý do không ra gì bị cha mình đuổi xuống một nơi xa lạ.Trên hành trình trở về nhà vô tình bị ép tiếp nhận truyền thừa từ đó phải gánh vác trọng trách.Vì muốn thoát khỏi đống rắc rối hắn chỉ còn cách trở nên mạnh hơn."Ta phải trở nên m� Chương 11