Tác Giả Lai Phất

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Lai Phất

Thích chơi trò vác bụng bầu trốn anh hả?Chiều em đấy.Vai chính: Hàn Trác Trác, vai phụ: Vương Tĩnh Nghiêu.Tóm tắt bằng một câu: Trở về tuổi 17.Edit và beta: meomeoemlameo. Chương 40

Edit: MỏngVăn án:Giản Tây Khê: Tôi với Lý Hành? Tám gậy tre cũng đánh không tới đó.Lý Hành: A. Mấy trang ăn cắp cút ra khỏi nhà Mỏng điGiản Tây Khê:?Lý Hành: Em đánh anh.Tóm tắt ngắn gọn của Editor:Hai nhà Giản – Lý liên hôn với nhau. Chuyện thường thấy ở mấy nhà giàu có quan hệ chằng chéo về lợi ích nhau.Cô Chương 55

Văn án mười giây:Anh ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai cô gái nhỏ, “Về nhà thôi, bạn gái.”Đinh Đông đỏ mặt, cố chấp quay đầu đi, kiêu ngạo nói: “Bạn gái anh còn muốn ăn ốc quế sô cô la.”“Không thành vấn đề.”Anh mua cho cô kem ốc quế, đem cô gái nhỏ ôm lên, để cô ngồi trên vai.Văn án hai mươi giây:Ân c� Chương 32