Tác Giả Lạc Vân Phi

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Lạc Vân Phi

Thể loại: Incest, NP, cường thủ hào đoạtNội dung:Kiếp trước nàng làm người sai lầm. Sai không phải một chuyện mà là sai rất nhiều chuyện.Yêu người ta, người ta không thèm nhìn tới.Bị Hoàng đế ghét cay ghét đắng.Hôn phu lúc xưa nay đã là trạng nguyên thì mặt nàng còn không nhớ, huống hồ là nói chuyện với n�