Tác Giả Hồi Đáo Nguyên Sơ

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Hồi Đáo Nguyên Sơ

ĐÁNH DẤU: Tô Tần xuyên qua đến đại thế giới võ giả hoành hành, nơi này Mông Nguyên quốc sư lực áp thiên hạ, Cửu Dương truyền nhân quyền trấn sơn hà, Tiểu Lý Phi Đao đao toái hư không.Tô Tần bởi vì không có chút tư chất võ đạo nào, chỉ có thể trở thành một vị lão tăng quét rác trong Tàng Kinh các của Thi Chương 20