Tác Giả Đường Ngọc

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Đường Ngọc

"Tô Giản An, em đã là người phụ nữ của ông đây rồi, còn muốn chạy trốn ư?"Chờ đã! Lục Bạc Ngôn, dựa vào cái gì mà anh muốn làm gì ở bên ngoài thì làm, còn em lại chỉ được ru rú với một mình anh chứ?""Tô Giản An""Lục Bạc Ngôn, em cũng phải đi ra ngoài tìm đàn ông...ưmm.....""Im miệng! Ông đây cũng chỉ c� Chương 125