Tác Giả Đông Tẫn Hoan

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Đông Tẫn Hoan

Converter: Ss wind4 ( TTV)Raw: Percy Nguyen (Hội Sắc Nữ) Edit + Beta: Ariko và V-Emy, Bánh Bao Thịt Giới thiệu:Hắn – Cố Bắc Viễn – Một thân võ lâm cao thủ, một thân kịch độc, từ nhỏ đã bị đem ra luyện để trở thành một ” dược nhân”, ai đến gần, tức khắc sẽ bị trúng độc mà chết. Vì thế mà bao nhiêu