Tác Giả Đông Giao Lâm Công Tử

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Đông Giao Lâm Công Tử

Truyện có bối cảnh là một game kiếm hiệp.Các hệ thống võ thuật cũng như nhân vật nổi tiếng trong truyện võ hiệp của ngũ đại gia Kim, Cổ, Ôn, Lương, Hoàng (Kim Dung, Cổ Long, Ôn Thụy An, Lương Vũ Sinh, Hoàng Dịch) đều được đưa vào tác phẩm.Nhân vật chính của chúng ta có tên Số Khổ A Phi, vốn chỉ tham gia c Chương 556