Tác Giả Độc Ngã

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Độc Ngã

"Thần chẳng ra thần, ma chẳng ra ma".Thiên giới hoàng thành bị hắn đại náo một trận, tám trăm thiên sứ cũng phải bất lực mà trơ mắt nhìn hắn tru tiên. Địa xứ tông các, chẳng có ai khiến hắn phải nể nang, thẳng một quyền mà đồ sát gọi là diệt ma, ra tay cứu thế. "Ngạo" cho một kẻ mà khi cười thì không Chương 23