Tác Giả DailyOwl

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả DailyOwl

Trường Lạc cung có một nô tài,Hắn là một tên cẩu nô là con chó bí mật của hoàng đế.Hắn không bằng một súc vật, người lại càng không phải.Bị hành hạ tra tấn giả mang muốn sống cũng không được chết lại càng không thể Chương 83