Tác Giả Cửu Đại Lưu Nhân

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Cửu Đại Lưu Nhân

Các bạn độc giả thân mến, thể loại trâu già - cỏ non không bao giờ hết nóng.Nếu như đã có 1 Lâm Vị Hi rất trẻ con được Yến Vương sủng nịnh, làm cho người đọc xuýt xoa qua truyện "Ta làm kế mẫu của chồng trước"Nếu như đã có một Khương Nịnh Bảo tinh ranh lắm mưu nhiều kế để câu Định Quốc Công Tạ Chương 84