Tác Giả Cự Tinh Thủ Ký

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Cự Tinh Thủ Ký

Là sinh viên hàng đầu của hệ tài chính, Phương Nhạc Cảnh nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, bản thân mình sau khi tốt nghiệp sẽ biến thành… diễn viên.Tuy nói làm việc khác ngành học cũng có lúc xảy ra, nhưng cái này cũng thật có chút hơi quá!Vì vậy cậu trịnh trọng xin phép ông chủ được từ chức.Nghiêm Khải bì Chương 124