Tác Giả Chử Tửu Luận Già Phê

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Chử Tửu Luận Già Phê

Tiên Ngục! Một tòa ngục giam phi thường kỳ lạ. Một tòa ngục giam có thể mang theo bên mình. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực thì có thể bắt bất cứ người nào vào trong đó. - Nhân, Yêu, Ma! Không cần biết ngươi thuộc chủng tộc nào, chỉ cần Chương 1503