Tác Giả Cẩm Y

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Cẩm Y

Truyện Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện của tác giả Cẩm Y là câu chuyện về một cô gái bí ẩn, tự cho mình chết với lí do tầm thường nhưng được hệ thống kí khế ước.Nhiệm vụ của cô là xuyên qua những thế giới còn gọi là tiểu thuyết để đảm bảo nam nữ chính HE.Th� Chương 289