Tác Giả Bối Hân

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Bối Hân

Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạtTên nhân vật: Hà Nghiên, Phó Thận Hành, Lương Viễn Trạch.Editor: Only MeMột câu chuyện tình yêu ngược cả nam lẫn nữ dài đằng đẳng, cả hai đối đầu với nhau tự hành xác nhau.Anh là một gã đàn ông lòng dạ hiểm ác, một linh hồn không chịu khuất phục, và một mối quan Chương 99